tekst wordt hier gezet via javascriptfunctie
   
Beschrijving BE SA 322445
titel Vreemdelingendossiers
datering 01/01/1840 - 31/12/1995
beschrijvingsniveau Reeks
actor archiefvormer: Vreemdelingenpolitie

historiek Het centrale bestand werd gevormd door Vreemdelingenpolitie in Brussel, Dossiers die vóór 1880 in de gemeentes werden aangelegd, kunnen meer informatie bevatten dan het centrale bestand, aangezien belangrijke gegevens over vreemdelingen door lokale autoriteiten met een grote autonomie zelden werden overgemaakt aan het hoger niveau.
consultatie voorwaarden Als algemene regel geldt dat een dossier honderd jaar na de geboortedatum van de jongste persoon waarover het dossier handelt voor elke onderzoeker toegankelijk wordt. Wie zijn eigen dossier wil inkijken, kan dit op vertoon van zijn identiteitskaart. Familieleden dienen hun verwantschap met de persoon uit het dossier aan te tonen.
toegangen Alfabetische index op de vreemdelingendossiers;
100#2962
verwante archieven Vreemdelingendossiers van Openbare Veiligheid, Algemeen Rijksarchief; voor 1941-1950 zijn ook de inlichtingsbladen over vreemdelingen bewaard
literatuur Zoekwijzer van het Rijksarchief: De individuele vreemdelingendossiers afkomstig van de Openbare Veiligheid (Vreemdelingenpolitie)
aanvullende info

De vreemdelingendossiers worden bewaard volgens datum van opstart en in een numerieke volgorde, namelijk volgens het nummer dat de dienst vreemdelingenzaken van de stad Antwerpen aan iemand heeft toegekend. Dit nummer is een ander nummer dan dat waaronder ze gekend zijn bij het Ministerie.

Het stadsarchief heeft nu de dossiers 1 tot en met 445.999 in haar bezit. Ze werden in verschillende keren verworven:

 • in 1978 de dossiers 1 tot en met 134.900 (jaren 1840-1910)
 • in 1982 de dossiers 134.901 tot en met 200.000 (jaren 1910-1928)
 • in 1985 de dossiers 200.001 tot en met 350.000 (jaren 1928-1964)
 • in 1999 de dossiers 350.001 tot en met 376.950 (jaren 1964-1970)
 • van 2009 - 2012 (in verschillende fases) de dossiers 376.951 tot en met 445.999 (jaren 1970-2012)
 • De vreemdelingendossiers bewaard op het stadsarchief behandelen slechts de periode van verblijf in onze stad. Bij verandering van verblijfplaats ontstaat een nieuw dossier in de andere gemeente. De documenten van de verschillende gemeenten komen centraal bijeen op de Dienst Vreemdelingenzaken van het Ministerie. Omwille van die centrale bewaring mogen de gemeenten hun dossiers vernietigen. Vanwege het speciale karakter van een stad als Antwerpen is hier toch gekozen voor de bewaring van de vreemdelingendossiers.

  De vreemdelingendossiers van het Ministerie worden overgedragen aan het Rijksarchief. Op het Algemeen Rijksarchief te Brussel worden dus ook vreemdelingendossiers bewaard. Er bestaat een zoekwijzer om u te helpen bij de raadpleging. De jongere dossiers worden bewaard door de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel.

  Documenten
   
    Besluit_CBS_2014_4817.pdf  (177,7 kB)
    Lijst_datum_opstart_vreemdelingendossiers.xlsx  (4,8 MB)