Skip Navigation Links.
Openklappen Ancien Régime archief van de stad Antwerpen
Dichtklappen Archieven van de stad Antwerpen
Openklappen Bestuur van de stad
Openklappen Interne werking van de stad
Dichtklappen Publieke taken
Openklappen Algemene publieke taken
Dichtklappen Burgerlijke stand en bevolking
Openklappen Burgerlijke stand
Dichtklappen Bevolking
Openklappen District Bezali
Dichtklappen District Antwerpen
Openklappen Bevolkingsregisters
Openklappen Indexen op de bevolkingsregisters
Openklappen Documenten over het bijhouden van de bevolkingsregisters
Openklappen Afgeleiden van de bevolkingsregisters
Openklappen Verkiezingen
Openklappen Volkstellingen
Dichtklappen Vreemdelingenzaken
Openklappen Algemeen
Openklappen Alfabetische index op de vreemdelingendossiers
Vreemdelingendossiers
Openklappen Ambtelijke afschrijvingen
Openklappen Dossiers diplomatische tussenkomst
Openklappen Dossiers ten gevolge van het uitwijzingsbeleid door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog
Openklappen Inlichtingsbladen over vreemdelingen
Lijsten van prostituees vreemde nationaliteit
Openklappen Mutatieboeken
Openklappen Naturalisaties
Openklappen Registers over het afleveren van paspoorten en visa
Openklappen Registers over vreemdelingen
Openklappen Statistieken over vreemdelingen
Openklappen Diversen
Openklappen Lijsten van uit België gezette personen
Openklappen Nationaliteit
Openklappen Diversen
Openklappen District Berchem
Openklappen District Borgerhout
Openklappen District Deurne
Openklappen District Ekeren
Openklappen District Hoboken
Openklappen District Merksem
Openklappen District Wilrijk
Openklappen Stad Antwerpen, vanaf 1983
Openklappen Schijn- en afgedwongen huwelijken
Openklappen Statistieken
Stukken betreffende de opvolging van de wetgeving en de omzetting in onderrichtingen en dienstnota's
Verslagen districtsvergaderingen bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingenzaken
Kopie van de legalisatieformulieren
Adviezen aan loketten, districten en externen
Openklappen Archieven betreffende de automatisering van het bevolkingsregister
Dossiers inzake de behandeling van aanvragen voor toegang tot BEAM
Dossiers inzake de behandeling van aanvragen voor toegang tot andere toepassingen van DL/LW/BBV
Rapporten uit BEAM voor het beleid
Openklappen Cijfergegevens loketbezoek
Openklappen Digitaal klantenbegeleidingssysteem in wachtruimten
Openklappen Invoering biometrische Paspoorten
Openklappen Project Mystery shopping om dienstverlening aan klanten in kaart te brengen
Attesten trekkende bevolking
2004
Fotocabines in districtshuizen - Afrekeningen
Fotocabines in districtshuizen
Enquête verhuismotieven te Antwerpen
Openklappen Communicatie
Openklappen Cultuur, erfgoedzorg, sport en toerisme
Openklappen Leefmilieu
Openklappen Lokale economie
Openklappen Maatschappelijk welzijn en sociaal zwakkeren
Openklappen Onderwijs
Openklappen Ruimtelijke ordening en openbare werken
Openklappen Veiligheid
Openklappen Volksgezondheid
Openklappen Districten na 1983
Openklappen Archieven van stedelijke VZW's, intercommunales en maatschappijen zoals huisvestingsmaatschappijen
Openklappen Modern Archief. Planarchief
Openklappen Archieven van het OCMW
Openklappen Archief van het Havenbedrijf Antwerpen
Openklappen Archieven van het Stedelijk Onderwijs
Openklappen Archieven van gemeenten voor hun aanhechting bij of fusie met Antwerpen
Openklappen Verzamelingen
Openklappen Private archieven
Openklappen Archieven van andere overheden