Skip Navigation Links.
Openklappen Ancien Régime archief van de stad Antwerpen
Dichtklappen Archieven van de stad Antwerpen
Openklappen Bestuur van de stad
Openklappen Interne werking van de stad
Dichtklappen Publieke taken
Openklappen Algemene publieke taken
Openklappen Burgerlijke stand en bevolking
Openklappen Communicatie
Openklappen Cultuur, erfgoedzorg, sport en toerisme
Openklappen Leefmilieu
Openklappen Lokale economie
Dichtklappen Maatschappelijk welzijn en sociaal zwakkeren
Openklappen Aanvragen tot collocatie, gericht aan psychiatrische instellingen
Openklappen Controle op en samenwerking met het OCMW
Openklappen Emancipatiebeleid
Openklappen Kinderopvang
Openklappen Bevorderen van de werkgelegenheid en bestrijden van de werkloosheid
Openklappen Gezinsraad
Openklappen Buurtwerk
Dichtklappen Jeugd
Openklappen Dossiers inzake sociaal toezicht
Openklappen Bevorderen van de jeugdverenigingen, jeugdwerking en zorgen voor de bijhorende infrastructuur
Openklappen Kinderzorg en Gezinsondersteuning
Dichtklappen Stedelijke Jeugdwerking
Openklappen Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad
Openklappen Beleidsvorming
Openklappen Briefwisseling van de jeugddienst
Openklappen Communicatie
Openklappen Convenanten
Openklappen Dossiers rond het organiseren bedankmoment vrjwilligers
Openklappen Eigen aanbod en projecten
Openklappen Eigen verworven competenties (EVC)
Openklappen Enquêtes en onderzoek
Dichtklappen Jeugdparticipatie
Verslagen van vergaderingen van de stuurgroep jeugdparagraaf en jeugdpeilingen
Informatiebrochure 'Jeugdpeiling/Jeugdparagraaf. Kinderen en jongeren vertellen hun verhaal. Het beleid luistert'
Jeugdparagraaf: Collegebesluiten en adviezen van de jeugdraad betreffende de heraanleg van openbare ruimte
Dichtklappen Jeugdpeilingen
Verslagen van vergaderingen de stuurgroep Jeugdpeilingen
Adviezen van de stedelijke jeugdraad op basis van de Jeugdpeilingen
Persmap over de jeugdpeiling ‘De Muis’
Openklappen Rapporten
Dichtklappen Digitale enquêteapplicaties
Applicatie van de jeugdpeiling 'De Muis
Enquêteapplicatie van de jeugdpeiling
Openklappen Videofilms
Openklappen Jeugdraden
Openklappen Ruimte
Openklappen Speelruimte
Openklappen Subsidies
Openklappen Uitleendienst
Openklappen Jeugdinterventie
Openklappen Maatschappelijke integratie
Openklappen Ontwikkelingssamenwerking
Openklappen Openbare weldadigheid
Openklappen Diversiteitsmanagement
Openklappen Seniorenverenigingen, socioculturele seniorenwerking
Openklappen Sociale huisvesting
Openklappen Subsidiedossiers
Openklappen Verzekeren van het recht op wonen
Openklappen Woonadvies
Openklappen Onderwijs
Openklappen Ruimtelijke ordening en openbare werken
Openklappen Veiligheid
Openklappen Volksgezondheid
Openklappen Districten na 1983
Openklappen Archieven van stedelijke VZW's, intercommunales en maatschappijen zoals huisvestingsmaatschappijen
Openklappen Modern Archief. Planarchief
Openklappen Archieven van het OCMW
Openklappen Archief van het Havenbedrijf Antwerpen
Openklappen Archieven van het Stedelijk Onderwijs
Openklappen Archieven van gemeenten voor hun aanhechting bij of fusie met Antwerpen
Openklappen Verzamelingen
Openklappen Private archieven
Openklappen Archieven van andere overheden